Jag har läst och godkänner HockeyStore.nu allmänna villkor.

Allmänna Villkor

1. Allmänt
Genom att använda www.hockeystore.nu och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument.

Produkter eller tjänster tillhandahålls på www.hockeystore.nu vid en viss given tidpunkt och är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

2. Priser och avgifter
De priser som anges på www.hockeystore.nu är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnaden.

3.Beställning/upprättande av avtal
Du kan göra dina beställningar via www.hockeystore.nu, telefon 010-48 48 880 eller e-post shop@hockeystore.nu.
Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt.

4. Leverans
HockeyStore iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt. HockeyStore strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Leverans beräknas ske upp till 5 veckor.

5.  Betalningssätt
Vi erbjuder betalning via faktura. Du hinner alltså få dina varor innan du betalar.

6. Färger
Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper och färger. Färgen du ser på www.hockeystore.nu är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

7. Garanti
Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar HockeyStore gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att mejla till shop@hockeystore.nu eller ring oss på 010-48 48 880.

8. Innehavare av rättigheter
Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på www.hockeystore.nu, tillhör HockeyStore. All användning av www.hockeystore.nu eller dess innehåll är förbjudet utan tillåtelse av HockeyStore.